Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie NF-2

De patiëntenversie van de Zorgstandaard Neurofibromatose Type 2 is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de VSOP en Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN).

De informatie in deze patiëntenversie is geschreven voor kinderen en volwassenen met Neurofibromatose Type 2 en hun naasten. De Zorgstandaard Neurofibromatose Type 2 ligt hieraan ten grondslag.

Aan de totstandkoming werkten een Redactiecommissie namens de NFVN en een Medische Beoordelingscommissie bestaand uit medisch specialisten mee.
Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar. Neem voor vragen of advies contact op met de behandelend arts.

Projectleider: Ildikó Vajda (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie: Neurofibromatose Vereniging Nederland

Jaar van uitgave: 2016

>>Patiënteninformatie NF-2Omhoog