Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zorgstandaard Neurofibromatose type 2

De zorgstandaard Neurofibromatose type 2 werd ontwikkeld in samenwerking met bovenstaande partijen, de Neurofibromatosevereniging Nederland en haar Medische Adviesraad.

Projectleider

Ildikó Vajda (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie

Neurofibromatosevereniging Nederland

Betrokken wetenschappelijke verenigingen

De volgende wetenschappelijk verenigingen hebben meegewerkt aan het autorisatieproces van de zorgstandaard Neurofibromatose type 2:

 • Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd- Halsgebied;
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica;
 • Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen;
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie;
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie;
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap;
 • Nederlanse Vereniging voor Plastische Chirurgie;
 • Nederlands Instituut van Psychologen (PAZ).

Op de Nederlandse Vereniging voor Neurologie na hebben alle bovenstaande wetenschappelijke verenigingen de zorgstandaard geautoriseerd.

Betrokken specialisten

Bij de ontwikkeling van de zorgstandaard voor Neurofibromatose type 2 werden naast bovenstaande disciplines ook nog geconsulteerd:

 • dermatoloog;
 • audioloog;
 • gynaecoloog
 • logopedist;
 • laboratorium specialist klinische genetica;
 • GZ-psycholoog doven en slechthorenden;
 • radiotherapeut-oncoloog;
 • vestibuloloog;
 • kinderpsycholoog;
 • fysiotherapeut.

>>Zorgstandaard Neurofibromatose type 2Omhoog