Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie ADCA

De patiëntenversie van de Zorgstandaard ADCA voor patiënten en hun naasten is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de VSOP en de ADCA Vereniging Nederland.

De informatie in deze patiëntenversie is geschreven voor patiënten met ADCA en hun naasten. De inhoudelijke informatie in de patiëntenversie is afkomstig uit de Zorgstandaard ADCA.
Aan de totstandkoming werkten een klankbordgroep namens de ADCA Vereniging Nederland, het bestuur van de ADCA Vereniging Nederland, medisch specialisten die ook betrokken waren bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard ADCA en de VSOP mee.

De informatie uit de patiëntenversie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar. Neem voor vragen of advies contact op met de behandelend arts.

Projectleider: Kim Karsenberg (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie: ADCA Vereniging Nederland (AVN)

Jaar van uitgave: 2017

>>Patiënteninformatie ADCAOmhoog