Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zorgstandaard ADCA

 

De zorgstandaard ADCA versie 2.0 omvat de zorg voor patiënten met cerebellaire ataxie met een autosomaal dominant overervingspatroon en hun naasten. Deze versie is een update van de versie uit 2014. Een onderhouds-, advies- en klankbordgroep waren betrokken bij de totstandkoming van deze update.

Projectleider

Kim Karsenberg (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie

Adca Vereniging Nederland (AVN)

Betrokken beroepsverenigingen

De volgende wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben de zorgstandaard ADCA 2.0 geautorisieerd en gemandateerde afgevaardigden namens deze verenigingen maakten onderdeel uit van de onderhoudsgroep:

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN);
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

Een klinisch geneticus heeft het document op persoonlijke titel geautoriseerd en was ook betrokken bij de ontwikkeling.

 

>>Zorgstandaard ADCAOmhoog