Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten
Kwaliteitsstandaard AL-Amyloïdose
Kies een hoofdstuk

> Samenvatting

Samenvatting

In deze module van de kwaliteitsstandaard systemische AL-amyloïdose worden 5 thema's met uitgangsvragen besproken op het gebied van concentratie en oranisatie van zorg voor patiënten met systemische AL-amyloïdose. In de samenvatting staan per thema de aanbevelingen vermeld.

De 5 thema's zijn:

  1. Landelijke concentratie en inrichting van gespecialiseerde zorg voor AL-amyloïdose;
  2. Organisatie van gespecialiseerde AL-zorg;
  3. Kennis bij orgaanspecialisten in gespecialiseerde AL-centra (SECAL-ziekenhuizen en AL-behandelcentra);
  4. Paramedische zorg;
  5. Informatieverstrekking en communicatie tussen zorgverleners en patiënten.

 

Kwaliteitsstandaard AL-Amyloïdose
Kies een hoofdstuk

>>Kwaliteitsstandaard AL-AmyloïdoseOmhoog