Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) is een vereniging met regionale contactgroepen. Doel van de vereniging is: informatieverstrekking aan leden door en anderen d.m.v. informatiebijeenkomsten en de website, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Aandoeningen

>>Vereniging voor Mensen met Constitutioneel EczeemOmhoog