Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI)

De Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI) komt op voor de belangen van mensen met OI en hun directe omgeving. De vereniging is actief op het gebied van informatievoorziening en lotgenotencontact.

>>Vereniging Osteogenesis ImperfectaOmhoog