Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN)

De Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) is een platform voor iedereen die (direct en indirect) bij TSC is betrokken. De stichting geeft voorlichting om tot betere en snellere diagnose, begeleiding en behandeling van patiënten te komen. Ook stimuleert ze wetenschappelijk onderzoek naar de aandoening.Daarnaast komt ze op voor de belangen van mensen met TSC en brengt hen met elkaar in contact. Ze geeft informatie en biedt ondersteuning bij het vinden van zorg op maat en bij het omgaan met de aandoening.

>>Stichting Tubereuze Sclerosis NederlandOmhoog