Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Subglottische Stenose

De Stichting Subglottische Stenose wil bijdragen aan een snellere diagnose en een betere behandeling van patiënten met deze aandoening.

De stichting zet zich in voor adolescente en volwassen patiënten met subglottische stenose en hun naasten. Ze wordt daarin bijgestaan door een multidisciplinaire Medisch Adviesraad van gespecialiseerde artsen.

Aandoeningen

>>Stichting Subglottische StenoseOmhoog