Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Subglottische stenose

Idiopathische subglottische stenose (afgekort iSGS) is kort gezegd een vernauwing in de luchtpijp (ook wel de trachea genoemd), vlak onder de stembanden, veroorzaakt door littekenweefsel. De oorzaak van deze aandoening is niet bekend (=idiopathisch). 

Artsen spreken ook wel van een ‘idiopathische subglottische laryngotracheale stenose’ als ze het over ISGS hebben. Larynx is het medische woord voor strottenhoofd.

Bij idiopathische subglottische stenose horen een aantal kenmerkende symptomen. De belangrijkste worden hieronder stuk voor stuk omschreven.

Symtpomen

De belangrijkste symptomen van subglottische stenose zijn: 

  • Stridor (een hoorbare/luidruchtige ademhaling als gevolg van de vernauwing (stenose) van de luchtweg op of onder het strottenhoofd)

  • Hoesten (naarmate de stenose verergert, neemst het hoesten toe)

  • Kortademigheid (bij lichamelijke inspanning en later ook bij lachten/zingen, praten en zelfs ademen. Wordt soms verward met astma)

  • Slijmvorming (niet meer slijm dan gemiddeld, maar slijm is moeilijker verplaatsbaar door de stenose)

  • Ontsteking (veroorzaakt door het hoesten en de ophoping van slijm) 

Lees meer over subglottische stenose, zoals de behandeling, op de website van de Stichting Subglottische Stenose

>>Subglottische stenoseOmhoog