Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Plotsdoven en Laatdoven (SPL)

GGMD voor Doven en Slechthorenden is er voor iedereen met een gehoorprobleem: vroeg-, plots- en laatdoven, doofblinden en slechthorenden. Ook mensen met tinnitus, Ménière, hyperacusis of een cochleair implantaat (CI) kunnen daar terecht.

>>Stichting Plotsdoven en LaatdovenOmhoog