Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Huidlymfoom

De Stichting Huidlymfoom is een onafhankelijke stichting met als doel het informeren en behartigen van belangen van patiënten met een huidlymfoom, door middel van kennisdeling en het bewerkstelligen van een optimale kwaliteit van behandeling en op het bevorderen van het contact tussen enerzijds patiënten en anderzijds hun behandelend artsen en verplegend personeel. De stichting kent naast het Bestuur, een Patiëntenraad en een kring van betrokken medische experts op het gebied van huidlymfomen, de Medische Adviesraad.

Aandoeningen

>>Stichting HuidlymfoomOmhoog