Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Huidlymfoom

Huidlymfoom (cutaan lymfoom, of lymfoma cutis) is een zeldzame vorm van kanker. Een lymfoom is een vorm van kanker die begint in cellen die lymfocyten heten. Lymfocyten zijn een soort witte bloedcellen, die onderdeel zijn van het afweersysteem. Bij een huidlymfoom ontstaat het lymfoom in de lymfocyten die in de huid zitten en blijven de lymfoomverschijnselen beperkt tot de huid.

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 175 mensen een huidlymfoom.

Er zijn veel verschillende soorten huidlymfoom. Grofweg zijn huidlymfomen in te delen in twee groepen: lymfomen met T-cellen en lymfomen met B-cellen. De T-cel en de B-cel zijn verschillende soorten lymfocyten die beiden een eigen rol hebben in het afweersysteem. Een huidlymfoom kan zowel uit een T-cel als uit een B-cel ontstaan.

​Varianten

Er zijn veel verschillende soorten huidlymfoom. Elke soort heeft een andere oorzaak en een ander ziekteverloop. Ook de behandeling en de vooruitzichten zijn anders. De meest voorkomende soort huidlymfoom is mycosis fungoides (MF). Ongeveer de helft van de mensen met een huidlymfoom heeft MF.

Langzaam groeiende en snel groeiende huidlymfomen
Een huidlymfoom kan langzaam of snel groeien. Op basis van de groeisnelheid, zijn er 3 groepen huidlymfoom te onderscheiden. Het onderscheid is belangrijk voor de prognose en behandeling.

Langzaam groeiende huidlymfomen
Een langzaam groeiend huidlymfoom (indolent huidlymfoom) bestaat uit cellen die langzaam groeien. Het lymfoom veroorzaakt geleidelijk klachten.
De meeste huidlymfomen groeien langzaam. Ze gedragen zich meer als een langdurige (chronische) huidaandoening dan als een vorm van kanker.
Soms verandert een langzaam groeiend huidlymfoom na een tijd in een snel groeiend huidlymfoom.

Gemiddeld snel groeiende huidlymfomen

Het huidlymfoom heeft cellen die gemiddeld snel groeien.

Snel groeiend huidlymfomen
Een snel groeiend huidlymfoom (agressief huidlymfoom) bestaat uit cellen die snel groeien. De cellen kunnen zich snel naar andere delen van het lichaam verspreiden en veroorzaken snel klachten. Zonder behandeling kan een agressief huidlymfoom levensbedreigend zijn.

Soorten T-cel huidlymfomen:
- Mycosis fungoides
- Folliculotrope mycosis fungoides
- Sézary syndroom
- Pagetoïde reticulose
- Granutomaleuze slappe huid type mycosis fungoides
- Volwassen T-cel leukemie/lymfoom
- Primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom
- Lymfomatoïde papulose
- Subcutaan panniculitis-achtig T-cel lymfoom
- Extranodaal NK/T-cellymfoom, nasale type
- Primair cutaan agressief epidermotroop CD8+ T-cel lymfoom
- Cutaan gamma/delta T-cel lymfoom

Soorten B-cel huidlymfomen:
- Primair cutaan marginale zone B-cel lymfoom
- Primair cutaan follikelcentrum lymfoom
- Primair cutaan diffuus grootcellig B-cel lymfoom van het beentype

Organisaties

>>HuidlymfoomOmhoog