Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

SGA Patiëntenvereniging (SGA)

De SGA-patiëntenvereniging is een platform voor SGA (small for gestational age) geboren kinderen en (jong) volwassenen, met of zonder groeihormoonbehandeling en hun ouders/verzorgers. Een kind is 'te klein' bij de geboorte, als de geboortelengte en/of gewicht te klein zijn voor de zwangerschapsduur. SGA-kinderen die niet worden behandeld, blijven soms te klein en onderontwikkeld, met alle gevolgen van dien. Dat is de reden waarom vaak wordt besloten deze kinderen met groeihormoon te behandelen. De SGA-patiëntenvereniging wil een platform vormen voor alle belanghebbenden. De betekenis van een dergelijk platform is te komen tot een betere informatie uitwisseling en belangenbehartiging in Nederland voor SGA-patiënten en hun ouders/verzorgers. 

>>SGA PatiëntenverenigingOmhoog