Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Small for gestational age

De definitie voor small for gestational age geboren kinderen (SGA): kinderen die bij de geboorte een te laag gewicht hebben voor de zwangerschapsduur (small for gestational age). 

Diagnose

Gewicht ten opzichte van zwangerschapsduur <-2 SDS).

>>Small for gestational ageOmhoog