Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting PCD Belangengroep (PCD)

Stichting Primaire Cilaire Dyskinesia Belangengroep (PCD) behartigt de belangen van mensen met PCD, het syndroom van Kartagener en situs inversus. Daarnaast volgt zij de ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk en medisch gebied, ook op internationaal niveau. Tenslotte besteedt de stichting aandacht aan genetisch onderzoek.

>>Stichting PCD BelangengroepOmhoog