Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Osteoporose Vereniging (OV)

De Osteoporose Vereniging (OV) is de patientenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie in Nederland. Bij de verschillende activiteiten gaat de vereniging uit van drie doelstelling:opkomen voor de belangen van mensen met osteoporose,informatie geven,onderling contact.

>>Osteoporose VerenigingOmhoog