Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) (OPCI)

OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen.

Aandoeningen

>>Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (...Omhoog