Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) komt op voor de belangen van mensen met autisme, hun ouders en partners. Ook geeft ze voorlichting en zorgt voor telefonisch advies. De NVA is gericht op meer begrip voor deze onzichtbare handicap, waarbij ze zowel de beperkingen als de specifieke sterke kanten van autisme onder de aandacht brengen.

Aandoeningen

>>Nederlandse Vereniging voor AutismeOmhoog