Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Autisme

Autisme is een aandoening van de hersenen. De informatie die via onze hersenen bij ons binnenkomt, wordt bij mensen met autisme op een andere manier verwerkt. De oorzaak van autisme is nog niet bekend. Wel is bekend dat erfelijkheid een rol speelt.

Mensen met autisme zijn niet goed in staat om non-verbale vaardigheden te leren, zoals het maken van oogcontact, wat de uitdrukking op het gezicht betekent enz.. Het is lastig om vrienden te maken met leeftijdsgenoten. Verder kunnen ze moeilijk samen met anderen genieten van dezelfde bezigheden. Ook hebben ze moeite om zich in te leven in de gevoelens van andere mensen.

Bij autisme leren mensen vaak later praten. Soms leert iemand helemaal niet praten. Het wordt vaak moeilijk gevonden om een gesprek te beginnen en er mee door te gaan. Verder herhaalt hun gedrag zich steeds. Bijvoorbeeld door aldoor over hetzelfde te beginnen, of steeds heen en weer te wiegen. Mensen met autisme houden ervan dat alles precies op dezelfde manier verloopt.

Autisme begint vaak voordat een kind drie jaar is. Er zijn grote onderlinge verschillen tussen mensen met autisme. Autisme komt vier keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Er zijn veel verschillende vormen van autisme. Naast het klassieke autisme dat hierboven beschreven is, zijn er ook nog vormen zoals het Rett syndroom, het Asperger syndroom en PDD-NOS. Hierbij kunnen andere kenmerken voorkomen. Soms is autisme onderdeel van een syndroom, zoals het fragiele X syndroom.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Autisme kan worden vermoed op grond van de bovenstaande kenmerken. De diagnose kan worden gesteld door een psychiater of gezondheidszorgpsycholoog door het gedrag van iemand te onderzoeken. Dit gebeurt met behulp van speciale regels (het zogenaamde DSM-classificatiesysteem).

Behandeling

Autisme is niet te genezen. De behandeling richt zich op de kenmerken. De behandeling is voor iedereen anders. Vaak gaat het om het aanpassen van de omgeving en de opvoeding. Soms kunnen medicijnen helpen.

Vóórkomen

Men denkt dat de verschillende vormen van autisme bij 1 op de 100 mensen voorkomen.

Erfelijkheid

Mogelijk ontstaat autisme door erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. Daarom erft autisme waarschijnlijk multifactorieel over.

Soms is autisme onderdeel van een erfelijk syndroom. Dan bepaalt dat syndroom de manier van overerven.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.