Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Autisme

Bij mensen met autisme spectrum stoornis gaan de hersenen op een andere manier om met alles wat zij zien, horen, ruiken en voelen. De oorzaken van autisme zijn nog niet duidelijk. Waarschijnlijk spelen erfelijke aanleg en andere factoren samen een rol.

Internationaal zijn er afspraken gemaakt om autisme spectrum stoornis vast te stellen. De nieuwste afspraken staan in de DSM-5.

Voordat de DSM-5 er was, stelden dokters ook diagnoses als klassiek autisme, Asperger syndroom en PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified). Maar nu krijgen mensen die diagnoses niet meer.

Dokters stellen autisme vaker vast bij jongens en mannen, dan bij meisjes en vrouwen. Van persoon tot persoon kunnen de sociale en andere problemen van ASS anders zijn. De ernst en het soort problemen kan verschillend zijn. Mensen met ASS kunnen alle mogelijke soorten en combinaties van beperkingen en kwaliteiten hebben.

Mensen met autisme kunnen meer moeite hebben met sociale contacten. Mensen met autisme hebben vaak veel interesse in één of een paar onderwerpen of activiteiten. Ook kan bepaald gedrag zich steeds herhalen. Sommige mensen met autisme houden van structuur in hun leven.  

Soms is iemand gevoeliger voor bijvoorbeeld pijn of geluid. Of juist minder gevoelig daarvoor. Mensen met autisme hebben vaker last van depressie of angst.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Dokters kunnen denken aan autisme spectrum stoornis als iemand de kenmerken heeft zoals hierboven staan. Een psychiater of gezondheidszorgpsycholoog kan autisme vaststellen door iemand te onderzoeken. Dit gebeurt met speciale regels (DSM-5).

Behandeling

Autisme spectrum stoornis (ASS) kan niet genezen. Mensen met ASS krijgen hulp om te begrijpen wat ASS is en hoe zij er mee  kunnen omgaan. Dat heet psycho-educatie. Kinderen krijgen vaak samen met hun ouders hulp om te leren hoe zij met andere mensen om kunnen gaan. Als mensen met ASS last hebben van een depressie of angst, krijgen ze daar een behandeling voor. Soms helpen medicijnen hierbij.

Vóórkomen

Ongeveer 1 op de 100 mensen (1%) heeft ASS.

Erfelijkheid

Autisme Spectrum Stoornis ontstaat meestal door erfelijke aanleg en omgevingsfactoren samen. Daarom erft autisme waarschijnlijk multifactorieel over.

Soms is autisme onderdeel van een erfelijk syndroom. Dan bepaalt dat syndroom de manier van overerven.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.