Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wervelkolom' (NVVR)

NVVR 'De Wervelkolom' heeft tot doel de individuele en gemeenschappelijke belangen van mensen met rug- en nekklachten te behartigen en hen een houvast te bieden om overeind te blijven. Ze: - geeft advies, informatie en voorlichting, - stimuleert wetenschappelijk onderzoek, heeft zitting in adviesraden, is betrokken bij richtlijnontwikkeling, organiseert informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren, heeft een telefonische infolijn en website

>>Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wer...Omhoog