Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV)

De Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) is in 1990 opgericht met als primaire doel het welzijn van deze jongens en mannen te verbeteren en richt zich ook op hun ouders, partners en andere betrokkenen. Dit doen zij door het geven van voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Aandoeningen

>>Nederlandse Klinefelter VerenigingOmhoog