Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD (NVLE)

De Nationale vereniging voor lupus, aps, sclerodermie en MCTD (NVLE) komt op voor de belangen van mensen met een van deze aandoeningen. Doel van de vereniging is:verzamelen en doorgeven van informatie over genoemde ziekten, bevorderen van en gelegenheid bieden tot lotgenotencontact, opkomen voor de belangen van leden.

Deze patiëntenorganisatie neemt deel aan een Nederlandse expertisenetwerk voor SLE. U vindt meer informatie over dit expertisenetwerk op de website: www.jong-en-sle-expertise.net

>>Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Scleroder...Omhoog