Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

MS-Vereniging Nederland (MSVN)

De Multiple Sclerose vereniging Nederland (MSVN) is de patiëntenvereniging voor mensen met multiple sclerose en hun direct betrokkenen. De vereniging biedt informatie over Multipe Sclerose (MS). De vereniging wil mensen met MS en betrokkenen graag een steun in de rug bieden. Door hen op een praktische manier te adviseren over knelpunten in hun persoonlijke situatie. De MSVN telt ± 10.500 leden en kent 21 regionale werkgroepen. De MSVN is in MS Nederland nauw samenwerkend met MSweb en MS Research.

Aandoeningen

>>MS-Vereniging NederlandOmhoog