Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel en/of Aangezichtsafwijkingen (Laposa)

De Landelijke Patienten- en/of Oudervereniging voor Schedel en Aangezichtsafwijkingen (LAPOSA) komt op voor de belangen van patiënten en hun ouders. Ze geeft voorlichting, steun en advies op medisch, psychisch, juridisch en sociaal terrein, om het welzijn van patiënten met schedel en aangezichtsafwijkingen te vergroten. Daarnaast organiseert en stimuleert ze onderling contact en uitwisseling van ervaringen. En geeft indien gewenst voorlichting op locatie bij instellingen en opleidingen. Het gaat om zowel aangeboren als verkregen afwijkingen.

>>Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor S...Omhoog