Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie Craniofaciale aandoeningen

In 2020 is de richtlijn 'Behandeling en zorg voor craniosynostose' voor zorgprofessionals herzien. Onder andere zijn de uitkomsten van recente onderzoeken meegenomen en mede daardoor is op sommige punten het beleid veranderd. Verder is de richtlijn inhoudelijk uitgebreid op een aantal onderwerpen. LAPOSA heeft voor de eerste versie welke in 2010 uitkwam, ook een patiëntenversie geschreven zodat de informatie ook voor patiënten en ouders toegankelijk is. Vanwege de nieuwe professionele versie van de richtlijn is dus nu ook deze patiëntenversie volledig herzien.

Betrokken patiëntenorganisatie: Landelijke Patiënten en Oudervereniging voor Schedel en/of Aangezichtsaandoeningen (Laposa)

Jaar van uitgave: 2022

>>Patiënteninformatie Craniofaciale aandoeningen...Omhoog