Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Hematon (HEMATON)

Hematon Lymfklierkanker (voorheen Lymfklierkanker Vereniging Nederland) geeft hulp en steun aan (ex-)patiënten met lymfklierkanker en hun naasten. Daarnaast geeft ze diverse informatieve boeken en brochures uit. Ook organiseren ze regionale en landelijke bijeenkomsten.