Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Leukemie

Leukemie is een vorm van kanker van het bloed. Dan gaan bloedcellen zich ongecontroleerd delen. Bloedcellen worden geproduceerd in het beenmerg.

De kenmerken van leukemie verschillen per persoon.

Leukemie wordt onderverdeeld in acute en chronische leukemie. Bij acute leukemie worden bloedcellen niet goed gemaakt in het beenmerg. Bij chronische leukemie worden ze wel gedeeltelijk gemaakt.

Dan is er nog een onderverdeling op grond van het type bloedcellen dat aangedaan is. Zo is er lymfatische leukemie en myeloïde leukemie.

Leukemie kan beginnen met kenmerken zoals moe en bleek zijn, blauwe plekken, bloedingen, terugkomende infecties en hartkloppingen.

Bij acute leukemie heeft iemand meestal eerder klachten dan bij chronische leukemie. Bij chronische leukemie kunnen ook klachten zijn als zwellingen in de liezen, oksels en/of hals, pijn in de botten en/of de bovenbuik en afvallen.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Met de kenmerken die hierboven staan kan leukemie vermoed worden. De ziekte kan met bloedonderzoek en/of beenmergonderzoek worden vastgesteld.
Genetisch onderzoek kan helpen bij het stellen van de precieze diagnose. Maar dit onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of de leukemie erfelijk is (zie verder bij “Is deze ziekte erfelijk?”).

Behandeling

De behandeling van leukemie hangt van het type leukemie af. Het kunnen medicijnen en chemotherapie zijn. Soms is een stamceltransplantatie mogelijk. Daarbij krijgt iemand 'gezonde’ cellen die kunnen uitgroeien tot bloedcellen.

Vóórkomen

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 1.750 mensen de diagnose leukemie.  

Acute leukemie:
Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 800 mensen acute leukemie vastgesteld. Daarvan hebben er ruim 200 lymfatische leukemie. Dit zijn vaak kinderen en jong-volwassenen.
Bij ongeveer 600 van de mensen met acute leukemie gaat het om myeloïde leukemie. Dit komt vooral bij volwassenen voor.

Chronische leukemie:
Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 950 mensen de diagnose chronische leukemie. Bij ongeveer 150 daarvan gaat het om myeloïde leukemie. Het kan op alle leeftijden voorkomen, maar meestal gaat het om mensen van middelbare leeftijd of ouder.
Bij ongeveer 800 mensen gaat het om lymfatische leukemie, meestal vanaf het 60e jaar.

Erfelijkheid

Waardoor leukemie precies ontstaat, is niet bekend. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken. Voorbeelden zijn: schadelijke stoffen waar mensen mee in aanraking zijn gekomen, bepaalde behandelingen van andere kanker en bepaalde infecties. Meestal wordt er geen oorzaak van de leukemie gevonden. Er zijn een aantal aandoeningen die de kans op leukemie vergroten, zoals het Down syndroom.

Als een kind leukemie krijgt, is de oorzaak bij 3 op de 100 kinderen (3%)  een erfelijke aanleg. Bij 97 op de 100 kinderen (97%) gaat het dus niet om erfelijke aanleg.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.