Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

EMB Nederland (EMB)

EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), hun ouders, familie en mantelzorgers. Het is in de eerste plaats onze missie om te streven naar een optimale zorg voor mensen met EMB. Daarnaast wil EMB Nederland de positie van ouders van kinderen met EMB versterken door ze in staat te stellen de regie in eigen handen te nemen en eigen keuzes te kunnen maken in de zorg voor hun kind. Als ouder weet je immers wat het beste is voor de gezondheid en het welzijn van je kind.

Aandoeningen

>>EMB NederlandOmhoog