Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)

De Dwarslaesie Organisatie Nederland behartigt de belangen van mensen met een dwarslaesie. Ze geeft voorlichting en probeert mensen met een dwarslaesie weerbaarder te maken bij alle voorkomende problemen. Dit wordt gedaan door het uitwisselen van kennis en ervaring. De organisatie wil dit bereiken via lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.

Aandoeningen

>>Dwarslaesie Organisatie NederlandOmhoog