Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zorgstandaard Dwarslaesie

Deze zorgstandaard is in samenwerking met het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap tot stand gekomen. In maart 2013 werd de zorgstandaard Dwarslaesie gepresenteerd. Vanaf dat moment gaat de aandacht uit naar een goede implementatie ervan.

Projectleider

Frans Penninx (DwOrgNl)

Betrokken patiëntenorganisatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland (DwOrgNl) 

Betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen

  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (NVR);
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologen (NVN);
  • Dutch Spine Society;
  • Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap;
  • Landelijk Netwerk Acute Zorg incl. Landelijk Beraad Trauma Chirurgen.

Bovenstaande partijen hebben ingestemd met de zorgstandaard Dwarslaesie.

Op voordracht van de volgende koepels is de zorgstandaard Dwarslaesie opgenomen in het Register van het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland: CG-raad, VSOP, NPCF en ZN.

Aandoeningen

>>Zorgstandaard DwarslaesieOmhoog