Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Contactgroep Marfan Nederland (CMN)

De Contactgroep Marfan Nederland is een landelijke patiëntenvereniging die leden en niet-leden informeert over het Marfansyndroom.

De vereniging verzorgt lotgenotencontact, geeft voorlichting en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.

Deze patiëntenorganisatie neemt deel aan het Nederlandse expertisenetwerk voor Marfan en aanverwante aandoeningen. U vindt meer informatie over dit expertisenetwerk op de website: www.Marfan-expertise.net

Aandoeningen

>>Contactgroep Marfan NederlandOmhoog