Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Care4brittlebones (care4bb)

Care4BrittleBones is een organisatie die zich inzet voor een betere kwaliteit van leven voor voor mensen met OI door middel van onderzoek. Het is een internationaal georiënteerde stichting met wortels in Nederland. Opgericht in 2012 door familie en vrienden van een kind met OI (Dagmar en Peter Mekking en Jacqueline Hornman), is de stichting snel uitgegroeid tot de grootste fondsenwervende organisatie voor OI-onderzoek in Europa.

Deze patiëntenorganisatie neemt deel aan het Nederlandse expertisenetwerk voor Osteogenesis Imperfecta. U vindt meer informatie over dit expertisenetwerk op de website: www.oi-expertise.net 

>>Care4brittlebonesOmhoog