Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Belangengroep M.E.N. (MEN)

De belangengroep M.E.N. wil M.E.N.-1 en M.E.N.-2 patiënten en iedereen die daar direct of indirect mee te maken heeft, met elkaar in contact brengen en zoekt wegen om hun belangen optimaal te behartigen. Ze ijveren ervoor dat M.E.N.-families de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat ze in maatschappeljk opzicht niet benadeeld worden. Ze vragen aandacht voor ervaringen, wensen en behoeften van M.E.N.-patienten en hun naasten.

>>Belangengroep M.E.N.Omhoog