Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Angelman Vereniging (AV)

De Vereniging stelt zich tot taak informatie te verschaffen over het  Angelman syndroom aan ouders, maar zeker ook aan artsen en andere hulpverleners. Het bevorderen van ouder-oudercontacten en het houden van thema bijeenkomsten is een ander belangrijk doel, evenals het bevorderen van (medisch) onderzoek.

Aandoeningen

>>Angelman VerenigingOmhoog