Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

ALS Patients Connected (APC)

De vereniging is een formeel onafhankelijke organisatie met leden. De leden zijn ALS, PLS en PSMA-patiënten of hun vertegenwoordigers en kunnen elke nationaliteit hebben.

Om de doelstelling te behalen, wordt goed samengewerkt met relevante organisaties en instanties, o.a.:
•Stichting ALS Nederland
•ALS Centrum Nederland
•Spierziekten Nederland
•Regionale vrijwilligersinitiatieven

>>ALS Patients ConnectedOmhoog