Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zorgstandaard Ziekte van Hirschsprung

De zorgstandaard Ziekte van Hirschsprung is een samenwerkingsproject tussen de Vereniging ziekte van Hirschsprung en VSOP. De zorgstandaard wordt voor zowel (ouders van) kinderen als volwassenen ontwikkeld.

Projectleider

Marèl Segers (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie

Vereniging ziekte van Hirschsprung

Betrokken beroepsverenigingen

Bij de ontwikkeling van de zorgstandaard voor de Ziekte van Hirschsprung zijn onderstaande beroepsvereniging geconsulteerd. Zij hebben de Zorgstandaard Ziekte van Hirschsprung geautoriseerd:

  • Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NvvKch) als subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH);
  • Nederlandse Verengiging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC).

Betrokken specialist(en)

Bij de ontwikkeling van de zorgstandaard voor de Ziekte van Hirschsprung zijn geconsulteerd:

  • een klinisch geneticus;
  • een psycholoog;
  • een kinderarts-MDL;
  • een verpleegkundig consulent stoma- en continentiezorg kinderen.

De klinisch geneticus en de psycholoog hebben de zorgstandaard Ziekte van Hirschsprung op persoonljke titel geautoriseerd.

Betrokken patiëntenvereniging

Bij de ontwikkeling van de zorgstandaard voor de Ziekte van Hirschsprung is onderstaande patientenvereniging geconsulteerd.Zij hebben de zorgstandaard ook geautoriseerd.

  • De Nederlandse Stomavereniging.

>>Zorgstandaard Ziekte van HirschsprungOmhoog