Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie Nefrotisch Syndroom (kinderen)

De patiënteninformatie Nefrotisch Syndroom is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met het nefrotisch syndroom (NS) op kinderleeftijd. De aanspreekvorm ‘u’ richt zich op ouders en andere directe naasten van een kind met NS. Ook hulpverleners en mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of de verzorging van kinderen met NS kunnen deze informatie gebruiken. Sommige jongeren met NS zullen deze informatie zelfstandig kunnen gebruiken.

De informatie is afkomstig uit de zorgstandaard nefrotisch syndroom. In de zorgstandaard staan afspraken die behandelaars van mensen met NS gemaakt hebben samen met patiënten. Deze afspraken gaan over wat goede zorg is bij deze ziekte. De zorgstandaard heeft als doel om zorgverleners te ondersteunen bij het geven van goede zorg aan kinderen en volwassenen met NS. In de bijbehorende patiënteninformatie die u nu leest, worden medische begrippen uit de zorgstandaard uitgelegd. U vindt de medische benaming tussen haakjes achter de uitleg. Daarnaast geeft deze patiënteninformatie u extra informatie en tips over het omgaan met NS in het dagelijks leven.

Uitgebreide informatie voor volwassenen met NS is als losse uitgave beschikbaar. Patiënteninformatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een professionele zorgverlener. Neem voor vragen of advies contact op met de behandelend arts van uw kind.

Projectleider: Anne Speijer

Betrokken organisaties: Nierpatiëntenvereniging, Nierstichting en Nieren.nl 

Jaar van uitgave: 2019

Aandoeningen

>>Patiënteninformatie Nefrotisch Syndroom (kinder...Omhoog