Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie Marshall Smith Syndroom

De patiëntenversie van de Zorgstandaard Marshall-Smith syndroom is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de VSOP en de Stichting Marshall-Smith Research Foundation (MSSRF).
De informatie in deze patiëntenversie is geschreven voor kinderen en volwassenen met MSS en hun naasten. De inhoudelijke informatie in de patiënteninformatie is afkomstig uit de Zorgstandaard Marshall-Smith syndroom.
Aan de totstandkoming van deze patiënteninformatie werkten vertegenwoordigers uit de achterban van de Stichting MSS mee.
De informatie uit de patiëntenversie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar. Neem voor vragen of advies contact op met de behandelend arts.

Projectleider: Anne Speijer (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie: Stichting Marshall-Smith Syndroom Research Foundation

Jaar van uitgave: 2017

 

>>Patiënteninformatie Marshall Smith SyndroomOmhoog