Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zorgstandaard Marshall-Smith syndroom

De zorgstandaard voor het Marshall-Smith syndroom (MSS) werd ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Marshall-Smit Research Foundation. Gezien het feit dat deze aandoening zeer zeldzaam is, werden naast nationale ook internationale experts geraadpleegd.

Projectleider

Ildikó Vajda

Betrokken patiëntenorganisatie

Stichting Marshall-Smith Research Foundation

Betrokken specialisten

Bij de ontwikkeling van de zorgstandaard Marshall Smith Syndroom zijn als denktank betrokken:

  • een kinderarts;
  • een kinder- en jeugdpsychiater;
  • een klinisch geneticus;
  • een ergotherapeut.

Bovenstaande specalisten hebben de zorgstandaard Marshall Smith Syndroom persoonlijk geaccordeerd.

>>Zorgstandaard Marshall-Smith syndroomOmhoog