Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie Amyloidose

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met de zeldzame aandoening AL-amyloïdose. Dit kunnen patiënten zijn, maar ook hun naasten., maar ook verzorgers in bijvoorbeeld een verpleeghuis.

Deze patiënteninformatie is geschreven samen met de patiëntenorganisatie Stichting Amyloïdose Nederland én met artsen gespecialiseerd in amyloïdose en geeft antwoord op een aantal vragen die kunnen ontstaan bij patiënten met deze aandoening en hun naasten.

De inhoud van deze patiënteninformatie is gebaseerd op de kwaliteitsstandaard AL-amyloïdose.

Deze patiënteninformatie is afgeleid van de kwaliteitsstandaard primaire systemische vasculitis en geeft antwoorden op een aantal vragen die kunnen ontstaan bij patiënten met primaire systemische vasculitis en hun naasten.

Projectleider

Julia Martens (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie

Stichting Amyloïdose Nederland

Jaar van uitgave:

2018

>>Patiënteninformatie AmyloidoseOmhoog