Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Huisartsenbrochure Bijnierziekten

In deze brochure worden drie bijnierziekten beschreven:
de ziekte van Addison,
het syndroom van 
Cushing
primair hyperaldosteronisme.

Na behandeling hebben deze ziekten veel gemeenschappelijk, maar er zijn ook veel verschillen. Symptomen en beleid worden per aandoening besproken.De ziekte van Addison en het syndroom van Cushing kunnen in potentie tot een Addison-crisis leiden. Deze acute levensbedreigende situatie kan optreden als een ernstig cortisoltekort ontstaat. Bij ‘Aandachtspunten voor de huisarts’ komen de ziektespecifieke zaken relevant voor de huisartsenzorg aan de orde.

 

>>BijnierziektenOmhoog