Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Ziekte van Bruton

X-gebonden agammaglobulinemie is een erfelijke aandoening van de afweer. De oorzaak is een verandering in het erfelijk materiaal. Klik hieronder op X-gebonden agammaglobulinemie voor meer informatie.

>>Ziekte van BrutonOmhoog