Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zeldzame doofheid

Doofheid of slechthorendheid kan op zichzelf staan of onderdeel zijn van een syndroom. Er zijn veel syndromen bekend waarbij iemand gehoorverlies heeft, en ook andere kenmerken. Of en de mate waarin de kenmerken voorkomen, kan van persoon tot persoon verschillen.

Synoniem van:

>>Zeldzame doofheidOmhoog