Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Verworven aplastische anemie

Patiënten met AA hebben een verstoorde aanmaak van alle typen bloedcellen. Dit wordt meestal veroorzaakt door T-cellen die de lichaamseigen stamcellen in het beenmerg vernietigen. Kijk op de website van Hematos AA PNH Contactgroep voor meer informatie.

>>Verworven aplastische anemieOmhoog