Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Idiopatische aplastische anemie

Patiënten met AA hebben een verstoorde aanmaak van alle typen bloedcellen. Dit wordt meestal veroorzaakt door T-cellen die de lichaamseigen stamcellen in het beenmerg vernietigen. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting AA PNH Contactgroep.

>>Idiopatische aplastische anemieOmhoog