Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Sarcoma, breast, leukemia, and adrenal gland syndroom

Het Li-Fraumeni syndroom (LFS) en het Li-Fraumeni-like syndroom (LFL) zijn zeldzame erfelijke kankersyndromen. De oorzaak is een verandering in een stukje van het erfelijk materiaal (TP53-gen). Dit stukje heeft een taak bij het regelen van de groei van lichaamscellen. Bij het Li-Fraumeni syndroom lukt dit niet goed. Hierdoor kunnen kwaadaardige tumoren (kanker) ontstaan. Klik op het Li-Fraumeni syndroom voor meer informatie. 

Synoniem van:

>>Sarcoma, breast, leukemia, and adrenal gland sy...Omhoog