Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

PSMA

Progressieve spinale musculaire atrofie (PSMA) leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. De ziekte vertoont zowel op vlak van het onstaansmechanisme als op vlak van de symptomen veel overeenkomsten met amyotrofe laterale sclerose (ALS). Het klinisch onderscheid wordt gemaakt doordat bij PSMA er alleen sprake is van aantasting van de lagere motorische neuronen met ataxie en krachtverlies tot gevolg terwijl er bij ALS sprake is van zowel hogere als lagere motoneuronschade. Bij PSMA-patiënten is het mogelijk dat er toch uiteindelijk een verdere ontwikkeling plaatsvindt naar 'echte' ALS. Mogelijk is PSMA slechts een variant van ALS in plaats van een afzonderlijke ziekte. Toch is het onderscheid belangrijk voor patiënten daar PSMA een trager verloop (> 10 jaar) kent. (Bron Wikipedia) 
Zie voor meer informatie de website van Spierziekten.nl