Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Progressieve Spinale Musculaire Atrofie

Progressieve spinale musculaire atrofie (PSMA) leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. De ziekte heeft veel overeenkomsten met amyotrofe laterale sclerose (ALS). Bij PSMA is er alleen sprake van aantasting van de lagere motorische neuronen met ataxie en krachtverlies tot gevolg terwijl er bij ALS sprake is van zowel hogere als lagere motoneuronschade. Bij PSMA-patiënten is het mogelijk dat er toch uiteindelijk een verdere ontwikkeling plaatsvindt naar 'echte' ALS. Mogelijk is PSMA slechts een variant van ALS in plaats van een afzonderlijke ziekte. Toch is het onderscheid belangrijk voor patiënten daar PSMA een trager verloop (> 10 jaar) kent. (Bron Wikipedia) 
Zie voor meer informatie de website van Spierziekten Nederland. 

>>Progressieve Spinale Musculaire AtrofieOmhoog