Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

PCD

Primaire ciliaire dyskinesie (PCD) is een aangeboren aandoening van de trilharen. Bij PCD bewegen de trilharen minder goed, omdat ze een andere vorm hebben. De trilharen zitten onder andere in de luchtwegen. Soms liggen bij iemand met PCD de organen in de buik en/of borst precies andersom. Dan heeft die persoon het syndroom van Kartagener. Klik op Primaire Ciliaire Dyskinesie of het syndroom van Kartagener voor meer informatie.